Så här moppar du golvet med e-cloth

Du behöver inga rengöringsmedler eller kemikalier för att rengöra dina golv – använd bara e-cloth och vatten.

Tips hur du använder e-cloth moppar

Alla e-cloth moppar har ett lätt teleskophandtag, vilket gör det enkelt att justera längden så att den passar dig. Förläng fullt för att nå längre.

För att justera höjden på handtaget, så grip om handtagets nedre del (silver) med en hand och vrid den övre sektionen (färgad) moturs. När längden är rätt för dig, vrid den övre delen medurs för att dra åt.

Skölj mopphuvudet under en kran och vrid ut. Placera det fuktiga mopphuvudets kardborre-sida uppåt på golvet och fäst moppbasen till mitten.

För att få bästa resultat, moppa i en “S” -form, behåll samma framkant för att förhindra att smuts lämnas kvar. Börja från ett hörn av rummet och arbetar sedan mot mitten för att undvika att gå på det renmoppade området.

Mopphuvud

Ta av och skölj mopphuvudet under kran relativt ofta, vrid ut och fortsätt att rengöra. Vissa kunder tycker inte om att behöva skölja bort damm och smuts över diskbänken. Ett alternativ är att ladda diskbänken med ett antal mopphuvuden, använd var och en och lägg sedan alla i tvättmaskinen när golven är färdiga.

Dammopp

I vårt sortiment har vi vår produkt Flexi-Edge Dusting Mop, utvecklad för hårda golv och väggar. Kanterna på moppen är flexibla, vilket gör att du lätt kommer åt kring möbler och i alla vinklar och vrår. Det är lätt att ta bort spindelväv och annat damm högre upp på väggar och tak. Mopphuvudet kan också lätt avlägsnas och maskintvättas.